Muzeum Miasta Gdyni

Muzeum Miasta Gdyni utworzone zostało w 1983 roku na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta. Pierwsze Muzeum Miejskie w Gdyni istniało jeszcze przed wojną, w latach 30. Plany wznowienia działalności tej instytucji po 1945 roku pojawiły się w latach 60. Zaczęto wtedy remont tak zwanego „Domku Abrahama” (zabytkowego XX-wiecznego budynku przy ulicy Starowiejskiej), który miał zostać siedzibą muzeum. Plany te jednak nie doszły do skutku. Domek Abrahama przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej i stworzono w nim Dział Gromadzenia i Udostępniania Materiałów i Zbiorów. W 1983 roku w miejscu Działu utworzono Muzeum Miasta Gdyni. Do 2007 roku główną siedzibą Muzeum był „Domek Abrahama”. W 2007 roku oddano do użytku nowo wybudowany nowoczesny gmach przy ulicy Zawiszy Czarnego.

Muzeum Miasta Gdyni

Zbiory Muzeum Miasta Gdyni obejmują:

– Kolekcje fotografii, reprodukcji, pocztówek i negatywów

Znajdujące się tu fotografie i pocztówki dokumentują życie mieszkańców Gdyni w czasie okupacji, prace nad budową portu w okresie międzywojennym oraz zniszczenia, dokonane w czasie II wojny światowej. Zbiór negatywów znanych fotografików, Henryka Poddębskiego oraz Bolesławy i Edmunda Zdanowskich, przedstawia Gdynię i gdyński port w latach 30. XX wieku.

– Dokumenty

Znajdują się tu dokumenty pochodzące z najróżniejszych gdyńskich instytucji (protokoły posiedzeń, umowy, korespondencja) oraz osobiste dokumenty mieszkańców miasta (m.in. dowody osobiste, legitymacje, świadectwa szkolne, zaproszenia, przepustki, dyplomy). W sumie – około 9000 eksponatów.

– Mapy i plany

Znajduje się tu ponad 700 map i planów, z których większość dotyczy obszaru Gdyni i jej okolic, w tym portu gdyńskiego. Najstarsza mapa w zbiorze pochodzi z 1655 roku.

– Plakaty i afisze

Znajduje się tu pokaźna kolekcja plakatów filmowych, a także innych plakatów, afiszów, repertuarów, obiektów, związanych z życiem kulturalnym Gdyni, pochodzących w większości z lat 70. i 80. XX wieku.

– Przedmioty kultury materialnej

Zobaczyć tu można około 3000 eksponatów, głównie mebli i przedmiotów gospodarstwa domowego. Ekspozycja obejmuje także kolekcje: odzieży, bielizny, obrusów, serwetek, mundurów marynarki wojennej, marynarki handlowej oraz wojsk lądowych. Znajdują się tu także XVII-XIX-wieczne dewocjonalia, pochodzące z chylońskiej Góry św. Mikołaja (Świętej Góry), sztandary i odznaczenia, a także przedmioty, należące do znanych gdyńskich osobistości (m.in prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego, inż. Tadeusza Wendy, Maksymiliana Kasprowicza).

– Kolekcje sztuki

Znajdują się tu obrazy, grafiki i matryce graficzne, głównie pędzla polskich marynistów (m. in. Mariana Mokwy i Antoniego Suchanka) oraz prace uczniów Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Zobaczyć tu można także kolekcję medali, związanych z Gdynią i całym Trójmiastem. Muzeum posiada także zbiór współczesnych gobelinów, autorstwa gdyńskich artystów oraz kolekcję jedenastu rzeźb (w tym – znanej gdyńskiej rzeźbiarki – Ireny Loroch).

– Księgozbiór

W bibliotece znajduje się ponad 9000 woluminów. Najcenniejsze z nich pochodzą z okresu międzywojennego i dotyczą idei Polski morskiej. Znajdują się tu informatory portowe, przewodniki turystyczne, wydawnictwa reklamowe i wiele innych.

muzeum gdynia

Muzeum Miasta Gdyni w swej siedzibie przy ulicy Zawiszy Czarnego jest otwarte od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-17:00. „Domek Abrahama” przy ulicy Starowiejskiej odwiedzać można natomiast od wtorku do soboty w godzinach 10:00-16:00.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz